Το άτομο μέσα από την διαδικασία της θεραπείας γνωρίζει ουσιαστικά και σε βάθος τον εαυτό του, αποκτά δεξιότητες ώστε να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά προσωπικές και συναισθηματικές συγκρούσεις και επιλύει προβλήματα που δυσκολεύουν τη ζωή του. Συχνά οι άνθρωποι αναζητούμε βοήθεια όταν εμφανιστούν ψυχολογικά συμπτώματα (άγχος, κρίσεις πανικού) ψυχοσωματικά συμπτώματα, όταν προκύψει μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή μας ή μια μεγάλη απώλεια την οποία δυσκολεύομαστε να διαχειριστούμε ή όταν επιδιώκουμε προσωπική ανάπτυξη.