Οι μαθητές με δυσλεξία:

  • Σκέφτονται κυρίως με εικόνες παρά με λέξεις.
  • Είναι εξαιρετικά διαισθητικοί και διορατικοί.
  • Είναι πιο περίεργοι από τους συνομηλίκους τους.
  • Έχουν ζωηρή φαντασία.
  • Μπορούν να βιώνουν τη σκέψη ως πραγματικότητα.
  • Σκέφτονται και αντιλαμβάνονται πολυδιάστατα (χρησιμοποιώντας όλες τις αισθήσεις τους).
  • Αναπτύσσουν την ικανότητα του εγκεφάλου να δημιουργεί και να διαφοροποιεί ό,τι αντιλαμβάνεται.
  • Έχουν πολύ αυξημένη συνείδηση του περιβάλλοντός τους.

(Μαθησιακές Δυσκολίες-ισότιμες ευκαιρίες στην εκπαίδευση», ΝΙΚΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ, εκδ. Πατάκη)

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι κάθε παιδί με δυσλεξία είναι ξεχωριστό και οι δυσκολίες του σπάνια είναι οι ίδιες με κάποιο άλλο. Αν το αποδεχθούμε και συμπεριληφθεί στη σχολική τάξη με ένα τρόπο ο οποίος θα αξιοποιεί τα ταλέντα του, κατανοώντας παράλληλα τις δυσκολίες του αυτό το παιδί θα μετατραπεί σε έναν ενήλικα γεμάτο αυτοπεποίθηση και με πολλές ευκαιρίες για ένα δημιουργικό μέλλον.