Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) - διεθνώς Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) - είναι μια από τις συχνότερες νευροβιολογικές διαταραχές της παιδικής ηλικίας, η οποία συνεχίζεται, κατά ένα σημαντικό ποσοστό, και στην ενήλικη ζωή. Τα τρία κύρια χαρακτηριστικά της είναι η διάσπαση προσοχής, η παρορμητικότητα και η υπερκινητικότητα. Συχνά τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ εμφανίζουν προβλήματα στη συμπεριφορά, στη σχολική απόδοση και στη κοινωνική προσαρμογή. Η έγκαιρη διάγνωση είναι πολύ σημαντική. Οι γονείς όπως και το σχολικό περιβάλλον θα πρέπει να είναι ενήμεροι ώστε οι απαιτήσεις τους από το παιδί να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του. Ο ειδικός παιδαγωγός βοηθάει το παιδί μέσα από γνωστικές ασκήσεις ( μνήμη, συγκέντρωση προσοχής, οπτική και ακουστική αντίληψη, ταχύτητα επεξεργασίας), επικοινωνεί με το σχολείο και παρέχει συμβουλευτική στους γονείς.