Η οικογένεια είναι ένα σύστημα όπου τα μέλη της αλληλεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται και οι σχέσεις διαμορφώνονται ανάλογα με το ρόλο που έχει το κάθε μέλος στην οικογένεια. Κάποιες φορές μέσα σε αυτό το σύστημα δημιουργούνται διαφωνίες και συγκρούσεις. Ο θεραπευτής μέσα στο θεραπευτικό πλαίσιο χρησιμοποιεί τεχνικές και θεραπευτικές μεθόδους ώστε να ακουστούν οι φωνές όλων των μελών, να αναδυθούν τα συναισθήματα, οι ανάγκες και οι επιθυμίες τους και να αναγνωριστούν και να επιλυθούν οι δυσλειτουργικές συμπεριφορές.