Σχολική Ετοιμότητα

Η Σχολική ετοιμότητα είναι οι απαραίτητες δεξιότητες που έχει κατακτήσει ένα παιδί και το καθιστούν έτοιμο να ξεκινήσει την Α΄ Δημοτικού. Οι τομείς οι οποίοι πρέπει να έχουν αναπτυχθεί είναι ο γνωστικός/γλωσσικός, ο ψυχοσυναισθηματικός/ κοινωνικός και ο σωματικός/ κινητικός. Το πρόγραμμα σχολικής ετοιμότητας βοηθάει τα παιδιά νηπιαγωγείου να μεταβούν ομαλά στο μεγάλο σχολείο μέσα από διάφορες δραστηριότητες και κατάλληλα σχεδιασμένα παιχνίδια ώστε να αναπτυχθούν ή να βελτιωθούν οι παραπάνω τομείς. Αν οι γονείς ή οι νηπιαγωγοί παρατηρήσουν δυσκολίες ή κρίνουν ότι το παιδί δεν είναι έτοιμο να φοιτήσει στο Δημοτικό, ως επιστημονική συνεργάτης του Α΄τεστ παρέχω αξιολόγηση ώστε να ανιχνευθεί η ετοιμότητα του παιδιού.

Σεξουαλική κακοποίηση παιδιών (ενδείξεις, προφίλ δράστη, συνέπειες)

                                                                   «Το μόνο …

Κορωνοϊός: Συμβουλές για φροντιστές και γονείς παιδιών ΑΜΕΑ

Η διαβίωση με αναπηρία είναι ένα μακρύ ταξίδι με πολλές προκλήσεις, …

Η ενσυναίσθηση ως βοηθός στη ζωή μας.

  Η πανδημία του κορωνοϊού έχει φέρει τα πάνω κάτω σε όλους τους …