Είναι πολύ καλή, ήρεμη και σκέφτηκε σοβαρα και διεξοδικά το πρόβλημά μου. Με κατεύθυνε ουσιαστικά στην διαχείριση του προβλήματος μου. Την συστήνω ανεπιφύλακτα.

Ν.Φ

Κατηγορίες: